دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، دی ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۳ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی