سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، دی ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان

3rd National Conference on Sciences and New Technologies in Aquatic Organisms

پوستر سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان

سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه ملایر، در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان