دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، خرداد ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان

2nd National Conference on Science and New Technologies in Aquatic Organisms

پوستر دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان

دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه ملایر، در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان