اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور ماه 97

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

The first international conference and the third national conference on sustainable management of soil and environment resources

پوستر اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

  • آلودگی و حفاظت محیط زیست

آلودگی هوا، خاک و آب های زیرزمینی

        آلودگی صنعتی

        فلزات سنگین درمحیط زیست

        مواد زائد خطرناک و مدیریت دفن آنها

        مدیریت و اصلاح اراضی آلوده

        شاخص های زیستی و زیست پالایی

        چالش های زیست محیطی ریزگردها

  • اکوسیستم پایدار و مدیریت آن

        کشاورزی پایدار

        مدیریت منابع

        برنامه ریزی مکانی محیط زیست

        بهره برداری پایدار از اکوسیستم های خاکی در معادن و مناطق صنعتی

        کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

  • فناوری های نوین در احیاء منابع اراضی و محیط زیست

        استفاده از نانوتکنولوژی در کنترل آلودگی

        کاربرد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست

        رویکردهای نوین در مدیریت کویر و احیای اراضی بیابانی

        کارکردهای زیست محیطی بیوچار، کانی های رس و نانو ذرات

        بازیافت مواد زائد کشاورزی و صنعتی

        تکنیک های مدیریت بازیافت کشاورزی و صنعتی

  • تغییر کاربری، تخریب و فرسایش خاک

        فرسایش بادی و آبی

        مدلسازی فرسایش خاک

        مدلسازی تغییرکاربری

  • پدولوژی و پدومتری خاک

        پیدایش وطبقه بندی خاک

        آنالیز مکانی در منابع طبیعی

        آنالیز و مدلسازی داده های محیطی

        نقشهبرداری و ارزیابی خاک و اراضی

  • حاصلخیزی، بیولوژی و بیوشیمی خاک

        تنوع زیستی

        میکروبیولوژی و بیوشیمی محیط زیست

        ملاحظات اکولوژیکی در کشت های گلخانه ای

  • هیدرولوژی و مدیریت منابع آب

        تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی

  خشکسالی و استفاده بهینه از آب های نامتعارف

  • آموزش های مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار

        مدیریت فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر دانش بومی و گونه های بوم زادمقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست