اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور ماه 93

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources

پوستر اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی

- فناوری های نوین زیستی در احیاء منابع اراضی و محیط زیست

- بهره برداری پایدار از اکوسیستم های خاکی در معادن و مناطق صنعتی

- کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

- رویکردهای نوین در مدیریت کویر و احیا اراضی بیابانی

- تخریب اراضی و راه کارهای مقابله با آن

- خاک ورزی حفاظتی و مدیریت بقایا

- تناسب اراضی، آمایش سرزمین و اکوتوریسم

- استفاده بهینه از آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار

- ملاحظات اکولوژیکی در کشت های گلخانه ای

- کارکردهای زیست محیطی کانی های رس و نانو ذرات

- چالش های زیست محیطی ریزگردها

- آموزش های مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست