دوازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، تیر ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

The 12th Seminar on Linear Algebra and its Applications

پوستر دوازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

دوازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی سهند،انجمن ریاضی ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن