یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، بهمن ماه ۱۴۰۰

یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن

The 11th Seminar on Linear Algebra and its Applications

پوستر یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن

یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه حکیم سبزواری،دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن