دومین کنگره ملی زنان موفق ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره ملی زنان موفق ایران

پوستر دومین کنگره ملی زنان موفق ایران

دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زنان موفق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی زنان موفق ایران