نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران

1st National Congress of Successful Iranian Women

پوستر نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران

نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران