پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن، دی ماه ۱۳۹۵

پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن

5Seminar on Harmonic Analysis and Applications

پوستر پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن

پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن