دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران

2th National Conference on New Studies and Findings in the Field of Oil, Gas and Petrochemical of Iran

پوستر دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران مراجعه فرمایید.