کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران، آذر ماه ۱۴۰۰

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران

National Conference on New Studies and Findings in the Field of Oil, Gas and Petrochemical of Iran

پوستر کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۰ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران مراجعه فرمایید.