ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین

6th International Conference on Science, Engineering, and role of Technology in new Businesses

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین

ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ،دیبرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین