اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین، مهر ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین

First International Conference on Science, Engineering and the Role of Technology in New Businesses

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین

اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین