دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی

The second international research conference in religious and seminary sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی مراجعه فرمایید.