دومین همایش ملی دانش موضوعی- تربیتی دانش آموزش محتوا در کلاس های چندپایه، تیر ماه 99

دومین همایش ملی دانش موضوعی- تربیتی دانش آموزش محتوا در کلاس های چندپایه

Second National Conference on Subject-Educational Knowledge of Content Education in Multiple Classes

پوستر دومین همایش ملی دانش موضوعی- تربیتی دانش آموزش محتوا در کلاس های چندپایه

دومین همایش ملی دانش موضوعی- تربیتی دانش آموزش محتوا در کلاس های چندپایه در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


     اهداف همایش

 • ایجاد فرصت برای نظر ورزی و تعامل علمی میان صاحبنظران و به اشتراک گذاری دانش آموزش محتوا در کلاس های چند پایه
 • ایجاد فرصت برای تأمین و تولید دانش آموزش محتوا در کلاس های چند پایه
 • زمینه سازی برای جلب توجه جامعه علمی به ضرورت تولید و اشاعه دانش محتوا در کلاس های چند پایه
 • ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی حرفه ای مدرسان و اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش محتوا در کلاس های چند پایه

     محور های همایش

 • تاریخ، فلسفه و ماهیت علم آموزش در کلاس های چندپایه
 • راهبردهای تدریس موثر در آموزش کلاس های چند پایه
 • طراحی آموزشی در آموزش کلاس های چند پایه
 • ارزشیابی در آموزش کلاس های چند پایه
 • طراحی واحد یادگیری در آموزش کلاس های چند پایه
 • به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش کلاس های چندپایه
 • نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه ای مرتبط با آموزش کلاس های چندپایه
 • کج فهمی های رایج در آموزش کلاس های چند پایه
 • نقش پژوهش های معلم محور (اقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی) در رشد حرفه ای مرتبط با آموزش کلاس های چندپایه
 • الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در آموزش کلاس های چند پایه
 • الگوهای تدریس برای آموزش محتوا در آموزش کلاس های چند پایه
 • الگوهای تدوین برنامه های درسی مرتبط با آموزش محتوا در کلاس های چندپایه
 • آموزش در کلاس های چندپایه با استفاده از سایر محیط های یادگیری (گردش علمی، آزمایشگاه و.. )