سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده، مهر ماه ۱۳۹۱

سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

3rd Surfactant & Detergent Technology Conference

پوستر سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده