سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

First international and Third National Conferences on Sustainable Development in Road Construction Focusing on Environmental

پوستر سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شیراز - گروه مهندسان مشاور پارس چگالش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

راهسازی و محیط زیست
راهسازی و ابنیه فنی
راهسازی و ایمنی
راهسازی و ژئوتکنیک
راهسازی و مهندسی خاک
راهسازی و کاهش هزینه ها
کاربرد فناوری و مصالح جدید در روسازی راه
تعمیر و نگهداری راه
حمل و نقل ریلی
محصولات سازگار با محیط زیست در حوزه راهسازیمقالات پذیرش شده در سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست