سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

First international and Third National Conferences on Sustainable Development in Road Construction Focusing on Environmental

پوستر سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز - گروه مهندسان مشاور پارس چگالش در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست