دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

پوستر دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط شرکت مهندسان مشاور پارس چگالش - همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- راهسازی و محیط زیست
- راهسازی و پلسازی
- راهسازی و ایمنی
-راهسازی و ژئوتکنیک 
- راهسازی و مهندسی خاک
- راهسازی و کاهش هزینه
-  تعمیر و نگهداری راه
- حمل و نقل ریلی
-کاربرد فن آوری و مصالح نوین در روسازی راه