اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی

1th International Conference on Sustainable Development and Psychology Health

پوستر اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی