دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی

2nd International Conference on Sustainable Development and Psychosocial Health

پوستر دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی