کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست

کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست

پوستر کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست

کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط برگزار کننده مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب و گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر میاندوآب برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-گرایشهای مهندسی معدن
-زمین شناسی 
- نفت
- ارزیابی تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی پروژه های معادن و معدنکاریمقالات پذیرش شده در کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست