اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست

The first Student Conference pathology mining challenges - Environmental

اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،گروه مهندسي معدن مركز آموزش عالي شهيدباكري در شهر میاندوآب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست مراجعه فرمایید.