هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار، مرداد ماه ۱۳۹۸

هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار

7th Symposium and 4th National Self-care and Patient Training Festival

پوستر هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار

هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار