دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار

پوستر دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار

دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ توسط ،مهندسين مشاور ژئودالامپر - انتشارات فرهيختگان دانش - دانشگاه ايوانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار مراجعه فرمایید.