همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تیر ماه ۱۳۹۶

همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

پوستر همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶ توسط ،مهندسين مشاور ژئودالامپر - انتشارات فرهيختگان دانش - دانشگاه ايوانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری