دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم مهندسی و پایه در ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم مهندسی و پایه در ایران

2nd International Conference on Engineering and Basic Science in Iran

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم مهندسی و پایه در ایران

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم مهندسی و پایه در ایران در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوينسازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم مهندسی و پایه در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم مهندسی و پایه در ایران