کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران

International Conference on Engineering and Basic Science on in Iran

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،سازمان همياري شهرداري هامركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران