دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

Second National Conference on Development in Chemical Sciences and Industries

پوستر دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه جیرفت، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی