نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

Development on Science and Chemical Industry Conference

پوستر نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جیرفت،دانشگاه جيرفت در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی