پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

5th National Conference on Soft Computing in Electrical and Computer Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.