پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

5th National Conference on Soft Computing in Electrical and Computer Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر