چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، آبان ماه 97

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

Fourth National Conference on Soft Computing in Electrical and Computer Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.


با استعانت از پروردگار متعال، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر در شهر زیبا و تاریخی اردبیل، از تاریخ  بیست و سوم تا بیست و چهارم آبان ماه  1397 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار خواهد شد. از کلیه پژوهشگران و متخصصان در رشته های مختلف مهندسی برق، مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر دعوت می شود تا مقالات خود را که حاوی آخرین یافته های علمی در زمینه های موضوعی کنفرانس می باشند از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند. 

 

زمینه های موضوعی کنفرانس:

کامپیوتر

 الکترونیک

قدرت

 کنترل

مخابرات

مهندسی پزشکی مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر