دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران، دی ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران

second International Conference of Iranian Basic Science Students

پوستر دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران