دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز

پوستر دومین  همایش ملی معماری و شهرسازی سقز

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه علمي كاربردي سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز