اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی، مهر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

The first regional conference on architecture and urbanism

پوستر اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مركز آموزش عالي علمي كاربردي سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی