دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم، شهریور ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم

Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment

پوستر دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم

دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،شركت هم انديشان محيط زيست فردا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم