دهمین همایش صنعت لاستیک ایران

دهمین همایش صنعت لاستیک ایران

10th Iran Rubber Conference

دهمین همایش صنعت لاستیک ایران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۹ تا ۱۱ آذر ۱۳۸۹ توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی:
فرصت ها و چالش های پیش روی صنعت تایر
آمیزه کاری و مواد اولیه، ماشین آلات
فناوری های نوین در صنعت
طراحی و ساخت ،فرآیند تولید، روش های ارزیابی و آزمون محصول
کیفیت، بهره وری و بهبود روش ها ،هزینه ها، بازاریابی و فروش ، مدیریت و منابع انسانی
محیط زیست، بازیافت و انرژی
توسعه محصولات نوین لاستیکی