هشتمین همایش ملی لاستیک، آبان ماه ۱۳۸۵

هشتمین همایش ملی لاستیک

8th Iran Rubber National Conference

هشتمین همایش ملی لاستیک در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۵ توسط ،انجمن صنعت تاير ايران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی لاستیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی لاستیک