دهمین همایش صنعت لاستیک ایران، آذر ماه ۱۳۸۹

دهمین همایش صنعت لاستیک ایران

10th Iran Rubber Conference

دهمین همایش صنعت لاستیک ایران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۹ توسط ،شركت مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيك در شهر تهران برگزار گردید.