نهمین همایش ملی لاستیک ایران

نهمین همایش ملی لاستیک ایران

9th Iran Rubber National Conference

نهمین همایش ملی لاستیک ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۸۷ توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک و وزارت صنایع و معادن و انجمن صنفی صنعت تایر ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.