دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی

The Seconf national conference on developmental and educational psychology news

پوستر دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی

دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی