سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، خرداد ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه سرآمد همايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی