سومین کنگره بین المللی انجمن علمی دانشجویان رادیولوژی کشور، مهر ماه ۱۴۰۲

سومین کنگره بین المللی انجمن علمی دانشجویان رادیولوژی کشور

The third international congress of the scientific society of radiology students of the country

پوستر سومین کنگره بین المللی انجمن علمی دانشجویان رادیولوژی کشور

سومین کنگره بین المللی انجمن علمی دانشجویان رادیولوژی کشور در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران انجمن علوم پرتو نگاری ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی انجمن علمی دانشجویان رادیولوژی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی انجمن علمی دانشجویان رادیولوژی کشور