نوزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان، شهریور ماه ۱۳۹۷

نوزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان

19th Congress on Reproductive Biomedicine

نوزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی،پژوهشگاه رويان در شهر تهران برگزار گردید.