دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

National Conference on Applications of Macroeconomic and Robotic Systems

پوستر دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي در شهر ایلخچی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی