اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

National Conference on Applications of Macroeconomic and Robotic Systems

پوستر اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي در شهر اسکو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی