نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

1st National Road Its Congress

پوستر نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۳ تا ۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


  سیاستهای کلی و راهبرد ها در ITS

-    معماری و برنامه‌ریزی اجرا
-    جایگاه ITSدر طرح جامع حمل و نقل و برنامه های توسعه
-    همکاریITS  درون و برون شهری
-    سیاستگذاری و موارد حقوقی
-    همکاریهای بین المللی
-    تعاملات بین سازمانی
-    مباحث اقتصادی وتجاری سازی پروژه های ITS 
-    سازمانهای غیردولتی یا مردم نهاد    NGO   


   مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک

-    مدیریت ترافیک 
-    مدیریت سرعت
-    مدیریت حوادث
-    مدیریت کاربران آسیب‌پذیر
-    مدیریت ناوگان
-    امداد‌رسانی در جاده‌ها
-    مدیریت تونل و پل
-    مدیریت حمل‌ونقل مواد خطرناک
-    یکپارچگی در کاربرد سامانه ها
-    مراکز مدیریت راهها
-    مدیریت راههای حومه شهر و ارتباط ITS درون‌شهری و برون‌شهری
-    مدیریت بحران
-    مدیریت بهره‌برداری و نگهداری و عملیات زمستانی


  اطلاع‌یابی ، اطلاع رسانی و مدیریت سفر

-    اطلاع‌رسانی پیش از سفر و حین سفر
-    اطلاعات برای رانندگان و مسافرین
-    شیوه های اطلاع یابی (سنسورها و تجهیزات – راهیار- اطلاعات مردمی و .........)
-    شیوه های اطلاع رسانی
(مراکز تماس-کیوسک‌های اطلاع‌رسانی- اینترنت ـ برنامه‌های کاربردی موبایل - پیامک و ....)
-    محاسبه و اطلاع‌رسانی زمان سفر
-    راهنمای درون‌خودرویی
-    مدیریت حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر یک وجهی و چند وجهی 
-    کیفیت سفر (زمان، قابلیت اطمینان، ایمنی، سرویس)


   زیر ساختهای مشترک

-    زیرساخت ارتباطی
-    تامین انرژی برق
-    زیر ساخت عمرانی جاده
-    استانداردها و دستورالعمل ها 
-    زیرساختهای اطلاعاتی و مراکز داده 
-    محافظت و نگهداری زیرساخت

    تکنولوژی و تجهیزات

-    تشخیص و شناسایی ( پردازش تصویر- حلقه القایی – رادار- لیزر - ....)
-    جمع‌آوری اطلاعات و نظارت و کنترل 
-    سامانه‌های انتشار اطلاعات (VMS- VSL- Traffic guide - ……)
-    سامانه‌های ثبت تخلف ( ثبت تخلف سرعت – ثبت تخلف اضافه وزن - ......)
-    هواشناسی جاده ای (RWIS،DE-ICINGt و ....)
-    استانداردهای تجهیزات
-    پرداخت الکترونیک ( بلیط الکترونیک ـ عوارض الکترونیک - ... )
-    بانک‌های اطلاعاتی (Big data- open data - …)
-    سامانه‌های درون خودرویی و کمک راننده (Navigation – GPS- …)
-    ارتباطات بین‌خودرویی   ( Connected Vehicle – V2V and V2I Communication )
-    برنامه‌های کاربردی موبایل 
-    GIS و برنامه های نرم‌افزاری
-    مدل‌سازی و شبیه‌سازی


    مدیریت و تجربیات اجرای پروژه‌های ITS

-    مطالعات اولیه ، امکان سنجی – مطالعات قبل و بعد از اجرای پروژه 
-    روش‌های اجرای پروژه‌های ITS (BOT ـ خرید خدمات ـ اجاره به شرط تملیک ـ فاینانس-...)
-    شیوه های جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
-    آسیب‌شناسی و چالشهای پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی
-    تجربیات موفق و ناموفق
-    هماهنگی بین سازمانها در اجرای پروژه ها
-    تعمیر ، نگهداری و حفاظت تجهیزات
-    ارزیابی ، ارتقاء بهره وری و بازدهی پروژه ها


    ارتقا ء الگوهای رفتاری 

-    چالش‌ها و آسیب‌شناسی ـ فرصت‌ها و تهدیدها
-    نقش رفتارهای هنجاری درکاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست 
-    آموزش عمومی مردم، رانندگان، بهره‌برداران راه و ...
-    نقش مقررات و قوانین در الگوهای رفتاری
-    رفتار راننده و عوامل انسانی و چگونگی تغییر رفتارهای خطرناک رانندگی
-    نقش رفتار قانون گذار در ارتقاء الگوهای رفتاریمقالات پذیرش شده در نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای