دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

پوستر دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای