نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای ، دی ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

1st National Road Its Congress

پوستر نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۳ توسط ،سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای