سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۶ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی (RLSS 2017) در راستای اهداف برنامه ریزی شده خود مباحث زیر را پوشش داده ولی تنها به زمینه های ذکرشده محدود نخواهد بود.

علم حقوق

• مقدمه علم حقوق 

• حقوق جزای عمومی 

• حقوق اساسی 

• حقوق مدنی 

• آئین دادرسی مدنی 

• متون حقوقی 

• آئین دادرسی کیفری 

• حقوق اداری 

• اصول، قواعد و متون فقه 

• حقوق تجارت 

• حقوق تطبیقی 

• ادله ثبات دعوی 

• حقوق کار 

• پزشکی قانونی 

• حقوق بین الملل 

• حقوق تجارت بین الملل 

• حقوق بین المللی خصوصی 

• حقوق بین المللی عمومی 

• حقوق سازمانهای بین المللی 

• حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 

• حقوق خصوصی 

• حقوق ثبت اسناد و املاک 

• حقوق اسناد و قراردادهای تجاری 

• حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 

• حقوق عمومی 

• حقوق نفت و گاز 

• حقوق بشر 

• حقوق کیفری 

• حقوق مالکیت فکری 

• حقوق اقتصادی 

• حقوق دادرسی اداری 

• حقوق محیط زیست 

• حقوق خانواده 

• حقوق شرکتهای تجاری 

• مدیریت قضایی 

• مدیریت نظارت و بازرسی 

• مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی 

• حقوق حمل و نقل 

• حقوق سردفتری 

• حقوق هنری و ادبی 

• معارف اسلامی و حقوق 

• حقوق هوایی 

• حقوق پزشکی 

• فقه و حقوق اقتصاد 

• حقوق بانکی 

• حقوق سرمایه گذاری خارجی 

• حقوق بازار سرمایه 

• روش استدلال حقوقی 

• فلسفه حقوق و نظریه حقوقی 

• حقوق ارتباطات 

• حقوق دادرسی اداری 

• روش تفسیر حقوقی 

علوم اجتماعی

• روش شناسی علوم اجتماعی 

• انسان شناسی (مردم شناسی) 

• برنامه ریزی و رفاه اجتماعی 

• جمعیت شناسی 

• جامعه شناسی 

• مطالعات زنان 

• مطالعات فرهنگی 

• جامعه شناسی توریسممقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی